Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Store forskjeller i lærerkompetanse

  Lærere på studieforberedende utdanningsprogram har høyere utdanningsnivå, mer pedagogisk utdanning og flest studiepoeng relevant for faget de underviser i, sammenlignet med lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram.

  Artikkel
 • Kompetanseprofil for lærere i videregående skole

  Rapporter 2018/19

  Basert på en kombinasjon av registerdata fra nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og spørreskjemadata, kartlegges lærernes fagspesifikke og formelle kompetanse i denne rapporten.

  Publikasjon
 • Flere gjennomfører videregående

  Tre av fire elever fra 2012-kullet gjennomførte videregående i løpet av fem år. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Karakterer og grunnskolefravær kan påvirke fraværet i videregående

  Ikke uventet er det en klar sammenheng mellom dårlige karakterer og stort fravær i grunnskolen og fraværet elevene senere har på videregående.

  Artikkel
 • Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall

  Rapporter 2018/08

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013.

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Flere begynner på helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag på første trinn i videregående skole, økt med over 2 000. 14,5 prosent av elevene som begynte på vg1 høsten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Læreres kompetanse i videregående skole

  Rapporter 2017/25

  De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå.

  Publikasjon
 • Gjennomføring i videregående øker, særlig i Finnmark

  Andelen elever som har fullført videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har på landsbasis økt til 73 prosent i løpet av de siste årene. I Finnmark er andelen mindre, men økningen mer markant.

  Artikkel
 • Menn dominerer de fleste yrkesfag

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved priva...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål

  Samfunnsspeilet 2/2016

  EU har satt 8 mål for utdanning frem mot 2020. Variasjonen mellom EU-landene er stor. Norge skårer bedre enn EU-snittet når det gjelder blant annet barnehage, lesing og utdanningsnivå. Norske ungdommer har derimot problemer i regning og naturfag.

  Artikkel
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv : Andre delrapport

  Rapporter 2016/08

  Det er ingen tegn til at intensivopplæringen har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2016

  I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon