Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

Publisert:

2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

Om lag 65 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2013, viser statistikken over gjennomføring i videregående opplæring for 2019. 78,1 prosent av disse elevene fullførte videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem/seks år.

Statistikken ser på fullføring innen fem år for de som startet på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, og fullføring innen seks år for de som startet på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Det har vært en endring i presentasjonen av gjennomføringsstatistikken. Les mer her.

Blant elevene som startet på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, fullførte 87,5 prosent i løpet av fem år. Den høyeste fullføringsgraden blant studieforberedende utdanningsprogrammer har elever som startet på idrettsfag med 88,2 prosent. For elevene som startet på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, fullførte 67,5 prosent i løpet av seks år, 20 prosentpoeng lavere sammenlignet med elevene på studieforberedende.

Stor variasjon blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene

Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene var fullføringsgraden høyest for elever som startet på Vg1 medier og kommunikasjon i 2013, med 81,5 prosent. Medier og kommunikasjon skiller seg imidlertid ut ved at de aller fleste som startet på dette utdanningsprogrammet fullførte med studiekompetanse, og egne studieforberedende utdanningsløp var en del av utdanningsprogrammet. Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram.

1 Medier og kommunikasjon hadde tidligere egne studieforberedende utdanningsløp, før utdanningsprogrammet høsten 2016 gikk fra å være et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram.

Figur 1. Fullføring med studie- eller yrkeskompetanse blant elever som startet på yrkesfaglige utdanningsprogram, etter utdanningsprogram. 2013-2019

Prosent
Restaurant- og matfag 49.1
Design og håndverk 55.8
Bygg- og anleggsteknikk 61.6
Service og samferdsel 63.2
Naturbruk 64.8
Teknikk og industriell produksjon 66.5
Helse- og oppvekstfag 69.3
Elektrofag 75.9
Medier og kommunikasjon 81.5

Ser vi kun på de øvrige yrkesfaglige utdanningsprogrammene, finner vi likevel tydelig variasjon i fullføring. 75,9 prosent av elever som startet på elektrofag fullførte med studie- eller yrkeskompetanse innen seks år. Dette til tross for at utdanningsprogrammet har flere programområder med lengre normert opplæringstid enn de fire årene som er tilfellet for de fleste yrkesfagene.

Elever som startet på restaurant- og matfag, hadde den laveste fullføringsgraden med 49,1 prosent, en differanse på hele 26,8 prosentpoeng sammenlignet med elever som startet på elektrofag. Denne forskjellen mellom elektrofag og restaurant- og matfag som har gjort seg gjeldende tilbake til startkullet i 2006.

Faktaside

Kontakt