Statistikkområde

Utdanning: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

  2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

  Notater 2020/16

  Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og metode for indikatorene som er levert til Skoleporten, og gir svar på en del sentrale spørsmål knyttet til tolkning og omfang av indikatorene.

  Publikasjon
 • - Elevene har mestret å forstå og bruke statistikk

  Ett lag fra Bøler ungdomsskole i Oslo og ett lag fra Sandefjord videregående skole er de norske vinnerne av Den europeiske statistikkonkurransen! 

  Artikkel
 • Informasjon til deltakere i statistikkonkurransen

  Den nasjonale fasen av den europeiske statistikkonkurransen er nå over. Vinnerne ble annonsert 3. april. Den europeiske fasen av konkurransen blir gjennomført, men med en justert tidsplan. 

  Artikkel
 • Treffer vi?

  Notater 2019/41

  I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med.

  Publikasjon
 • Regler for den nasjonale fasen av den europeiske statistikkonkurransen 2020

  Artikkel
 • Eurostudent VII

  Notater 2019/36

  Publikasjon
 • Delta i den europeiske statistikkonkurransen

  SSB inviterer elever på ungdomsskoler og videregående skoler til å delta i den europeiske statistikkonkurransen. Konkurransen er en inspirerende måte å bli kjent med statistikk på og lære å bruke det i praksis. 

  Artikkel
 • Hvordan klassifiseres en persons høyeste utdanningsnivå?

  Utdanning grupperes etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). NUS er en sekssifret utdanningskode, hvor 1. siffer angir nivå for utdanningen. Nivåinndelingen er ment å gi et best mulig bilde av strukturen i det norske utdanningssystemet...

  Artikkel
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

  Notater 2019/21

  Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og metode for indikatorene som er levert til Skoleporten, og gir svar på en del sentrale spørsmål knyttet til tolkning og omfang av indikatorene.

  Publikasjon
 • SSBs videoer

  SSB lager ulike videoer til forskjellig formål: Forklaringer til hvordan finne fram på ssb.no, videoer til Facebook og til SSB skole. 

  Artikkel
 • Lærerkompetanse i grunnskolen

  Notater 2019/13

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen Lærerkompetanse i grunnskolen 2018 (KIG 2018).

  Publikasjon
 • Voksne i grunnskoleopplæring

  Notater 2018/47

  Notatet kartlegger omfanget og beskriver eksisterende registreringer av deltakere i grunnskoleopplæring for voksne.

  Publikasjon
 • Faktasider

  Lurer du på hvor høy arbeidsledigheten blant ungdom er, hvor likestilt vi er i Norge, hvordan vi bor eller hvor mange som har innvandret til Norge? SSBs faktasider gir deg svaret på dette og mye mer. 

  Artikkel
 • Nyhetsbrev til lærere

  Meld deg på nyhetsbrev for lærere og få mange tips til undervisningen om det beste innholdet på ssb.no og innganger spesielt tilrettelagt for elever og lærere.

  Artikkel