Publikasjon

Notater 2018/26

Lærerkompetanse i videregående opplæring

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2017 en undersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonell i videregående opplæring.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, publikasjoner fra KD samt til forskning og undervisning.

Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse, der alle som var trukket ut fikk tilsendt en lenke med passord på SMS og e-post. Vi kontaktet alle som var registrert som lønnsmottaker i videregående skole høsten 2017. Totalt kontaktet vi 25 523 personer og fikk til slutt 16 424 webintervju. Dette tilsvarer en svarprosent på 66.

Kontakt