Notater 2020/16

Indikatorer beregnet for Skoleporten 2020

Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og metode for indikatorene som er levert til Skoleporten, og gir svar på en del sentrale spørsmål knyttet til tolkning og omfang av indikatorene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidrags-indikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

Skolebidragsindikatorer er fra og med 2019 publisert årlig i Skoleporten. Skole-porten administreres av Utdanningsdirektoratet, men indikatorene er beregnet av SSB. Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og beregnings¬metode for indikatorene som er levert til Skoleporten for de sammenslåtte skoleårene 2014 og 2015, 2015 og 2016, 2016 og 2017, 2017 og 2018, 2018 og 2019. Det gir også svar på en del sentrale spørsmål knyttet til presentasjon, tolkning og omfang av indikatorene.

Indikatorene bygger på samme type data og beregningsgrunnlag som i SSB Rapport 2017/02, men med litt ulikt valg av skala og presentasjonsform.

I tråd med SSBs Rapport 2017/2 viser også indikatorene beregnet for perioden for de nyeste årgangene en stabilitet over tid som er på linje med funn i tidligere internasjonale studier.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Skoleporten 2020

Ansvarlig

Biljana Perlic og Rachel Ekren

Serie og -nummer

Notater 2020/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1107-7

ISSN

2535-7271

Antall sider

23

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt