Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2011

Innhold

Arkiv for Befolkningens utdanningsnivå - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. september 2006 1. oktober 2005 En av fire har høyere utdanning
26. august 2005 1. oktober 2004 Høyest utdanningsnivå blant unge kvinner
23. september 2004 1. oktober 2003 Stadig flere med høyere utdanning
31. oktober 2003 1. oktober 2002 Flest kvinner med høy utdanning
31. oktober 2002 1. oktober 2001 Hver femte har høyere utdanning
13. desember 2001 1. oktober 2000 Utdanningsnivået stiger stadig
7. mars 2001 1. oktober 1999 Høyest utdanningsnivå blant de unge

For tidligere publiseringer se også: Innvandrernes utdanningsnivå.