431051_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
431051_tabell
statistikk
2020-12-09T08:00:00.000Z
Utdanning
no
true

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2019/2020

Innhold