Nesten 18 000 fagskolestudenter

Publisert:

Høsten 2019 var det 17 882 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Dette er nær 1 600 flere studenter enn året før og 3 100 flere enn i 2016.

Økningen på nesten 1 600 studenter i fagskoleutdanning fra 2018 til 2019, skyldes i all hovedsak 1 300 flere studenter på utdanninger som er kortere enn to år. På toårige fagskoleutdanninger var det i underkant av 300 flere studenter, viser tall fra statistikken Fagskoler.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning

I ny lov av 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) sier § 4 at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Figur 1. Studenter i fagskoleutdanning

Studenter, i alt Menn Kvinner
2011 11744 7395 4349
2012 14370 8455 5915
2013 15495 9548 5947
2014 15970 9946 6024
2015 15146 9411 5735
2016 14748 8678 6070
2017 15271 8822 6449
2018 16308 9256 7052
2019 17882 9874 8008

Nesten like mange kvinner som menn, men…

Høsten 2019 var det 45 prosent kvinner (8 000) og 55 prosent menn (9 900) i fagskoleutdanning, men der 80 prosent av mennene var i 2-årige utdanningsløp var 80 prosent av kvinnene i fagskoleutdanninger på mindre enn to år. Siden de fleste 2-årige fagskoleutdanningene ligger til fagfeltet «naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag» – et fagfelt som domineres av menn (90 prosent menn) – så blir det mange menn på 2-årige løp. Innenfor fagfeltet «helse-, sosial- og idrettsfag» er situasjonen motsatt. Her tilbys det en rekke fagskoleutdanninger som er kortere enn to år, og samtidig er dette et fagfelt som domineres av kvinner (90 prosent). 

Figur 2. Studenter i fagskoleutdanning etter år, kjønn og varighet

Fagskoleutdanning < 2 år, menn Fagskoleutdanning 2-årig, menn Fagskoleutdanning < 2 år, kvinner Fagskoleutdanning 2-årig, kvinner
2014 1755 8191 4379 1645
2015 1914 7497 4220 1515
2016 1723 6955 4619 1451
2017 1685 7137 4971 1478
2018 1767 7489 5491 1561
2019 2212 7662 6340 1668

Faktaside