Fortsatt flest utdannet i helsefag

Publisert:

Over 11 600 grader i høyere utdanning ble avlagt i helse-, sosial-, og idrettsfag i løpet av studieåret 2017/18. Helsefagene er dermed fremdeles fagfeltet med flest fullførte utdanninger, selv om antallet nyutdannede leger har gått ned.

At flest utdanninger ble fullført innen helse-, sosial-, og idrettsfag er ikke noe nytt, vi har hatt samme bilde hele 2000-tallet. Det som imidlertid har endret seg noe, er at helsefagene ikke er like dominerende som de til tider har vært tidligere i perioden. I 2004/05 og 2008/09 var over 27 prosent av de fullførte utdanningene innenfor dette fagfeltet. Frem til i dag har det vært noen opp- og nedganger, viser statistikken Studiepoeng og fullført høyere utdanning. Men de siste to årene har andelen grader som er fullført på dette fagfeltet, vært på sitt laveste på 2000-tallet, med «bare» 22 prosent.

Figur 1. Avlagte grader- andel etter fagfelt

Fagfelt 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Primærnæringsfag 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Uoppgitt fagfelt 1.9 1.9 2.6 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 2.6 3.1 3.2 1.6 1.4 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.2 2.8 3.0 3.0 3.1 3.5 3.1 3.0
Humanistiske og estetiske fag 7.0 7.8 8.3 7.7 8.7 10.0 11.2 9.7 9.6 9.6 9.2 9.1 9.2 8.5 8.6 8.3 7.7 7.9
Samfunnsfag og juridiske fag 9.4 8.9 10.3 9.4 9.3 11.4 13.3 12.4 11.9 12.6 12.6 11.9 11.9 12.6 11.9 12.1 11.9 11.9
Økonomiske og administrative fag 16.8 16.1 14.5 16.4 16.3 15.4 14.1 16.4 15.9 16.7 17.1 15.2 15.1 16.7 16.4 16.7 18.8 17.6
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 18.5 18.2 16.8 17.7 18.8 18.0 17.4 17.9 16.9 17.6 17.2 17.3 17.7 17.2 17.5 17.5 16.6 17.2
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 19.1 17.9 18.2 20.6 16.5 16.5 16.9 15.8 15.7 16.8 17.5 17.8 17.9 17.3 17.8 17.3 19.1 19.5
Helse-, sosial- og idrettsfag 23.6 25.4 25.4 24.9 27.4 26.1 24.5 24.9 27.2 23.8 23.2 24.9 24.3 23.6 23.7 23.8 22.1 22.3

Som det fremkommer av figuren, er det imidlertid ingen av de andre fagfeltene som har nådd over 20 prosent på nesten 15 år, men vi ser at naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag nærmet seg i 2017/18.¹

Antall nyutdannede leger har gått ned

Samtidig som helse-, sosial-, og idrettsfag fremdeles dominerer, har antallet som har fullført en Cand.med.-grad gått ned; kun 512 grader ble avlagt i 2017/18, noe som er det laveste på flere år, og en nedgang på 38 sammenlignet med året før.

Figur 2. Avlagte Cand.med.-grader

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Cand.med.-utdanning 535 584 537 524 533 527 550 512

¹ Teksten er rettet 9. mai 2019.

Faktaside

Kontakt