Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2017

Fakta om utdanning 2019

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Ved hjelp av tekst, tabeller, figurer og kart gir denne publikasjonen deg korte fakta om utdanning i Norge – ofte som lengre tidsserier.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2019. Nøkkeltall fra 2017

Ansvarlig

Geir Nygård

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Utdanningsnivå

ISBN (elektronisk)

ISBN 978-82-537-9855-4

ISBN (trykt)

ISBN 978-82-537-9854-7

Antall sider

36

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt