Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bærekraft og klima

  Undervisningsopplegget om bærekraft og klima er laget av SSB for elever på 9. og 10. trinn og for elever i videregående skole. Det tar utgangspunkt i det tverrgående emnet "Bærekraftig utvikling". 

  Artikkel
 • Demokrati og medborgerskap

  SSB skole har laget to undervisningsopplegg for videregående skole til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap og samfunnskunnskap. Oppleggene tar utgangspunkt i tall og fakta om stortingsvalg og sametingsvalget. 

  Artikkel
 • Hvordan gikk det med de fagutdannede i koronaåret?

  Nyutdannede med fagutdanning har samlet sett ikke hatt større utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet under koronapandemien enn tidligere år. Det er imidlertid noen forskjeller i utdanningsprogram og næringer.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2019-2040

  Rapporter 2021/11

  Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. 

  Publikasjon
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2021

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

  Rapporter 2020/50

  I perioden 2012-2014 var det 2 044 innvandrere som besto en fag- eller svenneprøve som lærlinger. Denne rapporten ser på hvor disse lærlingene var fem år etter avlagt prøve; hvor mange som var i arbeid, hvilken yrkesinntekt de hadde og hvor mange ...

  Publikasjon
 • De som får førsteønske, har større sjanse for å fullføre videregående

  Å fullføre videregående opplæring har sammenheng med det å gå på ønsket utdanningsprogram og skole, men elevenes karakterer fra ungdomsskolen er en klart viktigere faktor. For elever er gjennomføring på normert tid i tillegg klart høyest blant dem...

  Artikkel
 • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

  Rapporter 2020/34

  Mangel på læreplasser har vært, og er fortsatt, en utfordring i videregående opplæring. Denne rapporten undersøker hvordan det går med elever som ikke får læreplass.

  Publikasjon
 • Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring

  Rapporter 2020/33

  Nesten alle elever som avslutter grunnskolen har direkte overgang til videregående opplæring. De fleste av disse avslutter videregående opplæring med å oppnå vitnemål, fagbrev eller svennebrev, men ikke alle.

  Publikasjon
 • Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge

  Sammenlignet med andre OECD-land er Norge fortsatt i bunnsjiktet når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring.

  Artikkel
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Rapporter 2020/30

  Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.

  Publikasjon
 • Tyngre vei til universitet og høyskole?

  En mindre andel oppnår generell studiekompetanse blant yrkesfagelever som tar et påbyggingsår, enn blant elever som begynner rett på studieforberedende. Noe av forskjellen kan forklares ved å ta hensyn til blant annet prestasjoner fra grunnskoleut...

  Artikkel
 • Endringer i gjennomføringsstatistikken

  Formålet med statistikken Gjennomføring i videregående opplæring er å følge elever og se hvor mange som fullfører og består. Statistikken har frem til nå fulgt elevene i fem år etter skolestart, men fra og med 2020 gjøres det flere endringer.

  Artikkel
 • Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

  2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

  Artikkel