Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre sysselsatte i sjøfart

  Antall sysselsatte i bedriftene i sjøfartsnæringene gikk ned med nesten 1 120 personer fra året før, til 25 189 sysselsatte i 2015.

  Artikkel
 • Bråstopp på grunn av togstreiken

  Helt siden 2012 har stadig flere valgt å reise med tog. Men den stabile passasjerveksten for jernbanen stoppet i 2016. En snau måneds togførerstreik i NSB er den enkle forklaringen. 

  Artikkel
 • Apriltrafikken krevde syv liv

  I april omkom syv personer i veitrafikken. Dette er to færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 11 personer i april.

  Artikkel
 • Økt nasjonal godstransport

  Norskregistrerte lastebiler transporterte 70,8 millioner tonn gods i 3. kvartal 2016, 6,8 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2015.

  Artikkel
 • Aldri har trafikken krevd så få liv i årets tre første måneder

  20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år. Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal.

  Artikkel
 • Vi kjører mer i stadig flere biler

  I alt tilbakela norske kjøretøy 45 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2016. Den samlede kjørelengden økte med 2,2 prosent i forhold til året før, noe som er lik veksten i antall biler fra 2015 til 2016.

  Artikkel
 • Økte kostnader for asfaltarbeid

  Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. I samme periode økte kostnadene for asfaltarbeid med 5,5 prosent.

  Artikkel
 • Hvor er el-biltettheten størst?

  Store kommuner som Oslo og Bergen har flest el-biler. Men i hvilken kommune er det flest el-biler per innbygger?

  Artikkel
 • Stadig dyrere kollektivreiser?

  Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • 100 000 el-biler

  Ved inngangen til 2017 var det registrert 97 500 el-personbiler i Norge, og i løpet av 1. kvartal har antallet passert 100 000. I alt var det 2,1 prosent flere personbiler enn på samme tidspunkt året før, mens antall el-biler økte med over 40 pros...

  Artikkel
 • Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

  Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent. Transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden.

  Artikkel
 • Sysselsettingssvikt for sjøfart

  Etter mange år med høye sysselsettingstall, kom nedturen i sjøtransportnæringene i 2015. Tallet på sysselsatte falt med nesten 1 400 til 25 000 i 2015, en nedgang på vel 5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Drosjetakstane auka nesten tre gonger meir enn generell prisvekst

  Frå 2004 til 2015 auka drosjetakstane vel 65 prosent, medan konsumprisindeksen totalt steig rundt 25 prosent. Det er store skilnader i prisveksten frå fylke til fylke.

  Artikkel
 • Utenlandske lastebiler dominerer transporten inn og ut av Norge

  I 2015 ble det transportert nesten 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge med norske og utenlandske lastebiler. De utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøring...

  Artikkel
 • Færre drosjekundar gjev høgare prisar

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Eigarar og sjåførar må dela på satdig færre taxipassasjerar. Normalt vil lågare etterspurnad redusera tilbodet, men drosjenæringa har tvert om auka prisane tre gonger meir enn den generelle prisstigninga, slik at omsetninga er stabil.

  Artikkel