11 omkom på veiene i mai

Publisert:

I mai omkom 11 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 4 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 15 personer i mai.

Det var 9 menn og 2 kvinner som omkom i mai. Av de omkomne var 5 bilførere, 1 bilpassasjer, 4 motorsyklister og 1 fotgjenger.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Mai Januar-april
2007 20 56
2008 28 77
2009 19 55
2010 10 54
2011 11 51
2012 12 52
2013 14 43
2014 18 39
2015 11 27
2016 7 40
2017* 11 26

Hittil i år har 37 mennesker omkommet

Foreløpige tall for perioden januar til mai i år viser at 37 mennesker mistet livet i like mange dødsulykker i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 47 omkomne i 43 dødsulykker.  Gjennomsnittet for tiårsperioden 2007–2016 er 64 omkomne i månedene januar til mai.