Halvparten er tomkjøring

Publisert:

Drosjene kjørte 52,8 prosent av alle kilometer med passasjer i 2016. Det var en nedgang på 0,2 prosent fra fjoråret og 0,6 prosent sammenlignet med 2014.

 

Drosjene kjørte i alt 517 millioner kilometer i 2016. Det var 1,4 prosent kortere enn i 2015 da drosjene kjørte i alt 524 millioner kilometer. 273 millioner kilometer ble kjørt med passasjerer i bilen. Det var 1,7 prosent kortere enn i 2015 da drosjene fraktet passasjerer 278 millioner kilometer. Det var betydelige regionale forskjeller for andelene tilbakelagt med passasjer i bilen. I 2016 hadde Finnmark størst andel kjøring med passasjer, 70,8 prosent. I motsatt ende var Rogaland med en andel på bare 44,7 prosent. De fleste fylkene har små utslag i utnyttelsesgraden sammenlignet med tidligere.

Figur 1

Figur 1. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2016. Prosent

Dyrest drosje i Oslo

For hele landet var kilometerprisen med passasjer 1,8 prosent høyere i 2016 sammenlignet med 2015, en økning fra 29,33 til 29,87 kroner. Det var betydelige regionale forskjeller i pris per drosjekilometer. I 2016 hadde Oslo høyest drosjepris på 36,19 kroner, mens prisen var lavest i Telemark, Finnmark, Hedmark og Oppland med rundt 25 kroner. For de fleste fylkene var prisendringene små sammenlignet med fjoråret.

Figur 2

Figur 2. Pris per kilometer med passasjer. 2016. kr/km

Knapt 1 million per løyve

Drosjeomsetningen økte med 0,1 prosent fra 8 142 millioner i kroner i 2015 til 8 148 i 2016. I 2016 var gjennomsnittlig omsetning per foretak 958 000 kroner. Det gir en nedgang på 3 000 kroner, eller 0,3 prosent, siden 2015. I de fleste fylkene var omsetningen per drosjeløyve mellom 900 000 og 1,1 millioner kroner. Buskerud og Vest-Agder skilte seg ut med minst omsetning, rundt 700 000 per løyve. Tre fylker, Troms, Nordland og Aust-Agder hadde omsetning mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner. I de fleste fylkene er det små endringer sammenlignet med 2015.

Figur 3

Figur 3. Omsetning per løyvehaver. 2016. Hele 1 000 kr/løyvehaver

Drosjestatistikk basert på data innsamlet av Skatteetaten

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger om de rundt 6 000 foretakene som i alt har om lag 8 000 løyver til å kjøre drosje. Det som innrapporteres er kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.

Kontakt