Trafikkulykker med personskadeoktober 2016

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2006 April 2006 Færre alvorlige ulykker i april
11. april 2006 Mars 2006 12 omkomne og 780 skadde på veiene i mars
17. mars 2006 Februar 2006 19 omkom og 700 skadd på veiene i februar
13. februar 2006 Januar 2006 13 omkomne og 709 skadde i januar
17. januar 2006 Desember 2005 223 mistet livet på norske veier i fjor
13. desember 2005 November 2005 Færre ulykker på veiene hittil i år
17. november 2005 Oktober 2005 15 omkom og 937 ble skadet på veiene
13. oktober 2005 September 2005 17 omkomne og 1 021 skadde i september
13. september 2005 August 2005 Færre omkom i sommertrafikken
19. august 2005 Juli 2005 Fortsatt nedgang i ulykker på norske veier
14. juli 2005 Juni 2005 99 omkom på veiene i første halvår
30. juni 2005 Desember 2004 Flere ulykker med vogntog
14. juni 2005 Mai 2005 Færre omkomne på veiene
12. mai 2005 April 2005 15 omkom og 730 skadet på veiene
14. april 2005 Mars 2005 17 omkomne og 695 skadde på veiene i mars

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2006 2006 Færre alvorlige ulykker i april
11. april 2006 2006 12 omkomne og 780 skadde på veiene i mars
17. mars 2006 2006 19 omkom og 700 skadd på veiene i februar
13. februar 2006 2006 13 omkomne og 709 skadde i januar
17. januar 2006 2005 223 mistet livet på norske veier i fjor
13. desember 2005 2005 Færre ulykker på veiene hittil i år
17. november 2005 2005 15 omkom og 937 ble skadet på veiene
13. oktober 2005 2005 17 omkomne og 1 021 skadde i september
13. september 2005 2005 Færre omkom i sommertrafikken
19. august 2005 2005 Fortsatt nedgang i ulykker på norske veier
14. juli 2005 2005 99 omkom på veiene i første halvår
30. juni 2005 2004 Flere ulykker med vogntog
14. juni 2005 2005 Færre omkomne på veiene
12. mai 2005 2005 15 omkom og 730 skadet på veiene
14. april 2005 2005 17 omkomne og 695 skadde på veiene i mars

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.