Trafikkulykker med personskadejuni 2013

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. mars 2005 Februar 2005 12 omkom og 718 ble skadd i februar
14. februar 2005 Januar 2005 19 omkomne og 769 skadde i januar
18. januar 2005 Desember 2004 27 omkom og 859 ble skadd i desember
14. desember 2004 November 2004 Færre omkomne på veiene hittil i år
12. november 2004 Oktober 2004 20 omkomne og 1 048 skadde i oktober
14. oktober 2004 September 2004 19 omkomne og 1 094 skadde på veiene
17. september 2004 August 2004 Færre omkom i sommertrafikken
16. august 2004 Juli 2004 24 omkomne og 1 035 skadde i juli
12. juli 2004 Juni 2004 Flere omkom i første halvår
1. juli 2004 Desember 2003 Færre vogntogulykker i fjor
14. juni 2004 Mai 2004 19 omkomne og 1 047 skadde i mai
11. mai 2004 April 2004 22 omkomne og 761 skadde i april
20. april 2004 Mars 2004 20 omkom og 693 ble skadd i mars
16. mars 2004 Februar 2004 21 omkomne og 812 skadde i februar
11. februar 2004 Januar 2004 16 omkomne og 769 skadde i januar

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. mars 2005 2005 12 omkom og 718 ble skadd i februar
14. februar 2005 2005 19 omkomne og 769 skadde i januar
18. januar 2005 2004 27 omkom og 859 ble skadd i desember
14. desember 2004 2004 Færre omkomne på veiene hittil i år
12. november 2004 2004 20 omkomne og 1 048 skadde i oktober
14. oktober 2004 2004 19 omkomne og 1 094 skadde på veiene
17. september 2004 2004 Færre omkom i sommertrafikken
16. august 2004 2004 24 omkomne og 1 035 skadde i juli
12. juli 2004 2004 Flere omkom i første halvår
1. juli 2004 2003 Færre vogntogulykker i fjor
14. juni 2004 2004 19 omkomne og 1 047 skadde i mai
11. mai 2004 2004 22 omkomne og 761 skadde i april
20. april 2004 2004 20 omkom og 693 ble skadd i mars
16. mars 2004 2004 21 omkomne og 812 skadde i februar
11. februar 2004 2004 16 omkomne og 769 skadde i januar

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.