104938_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
104938
76 omkom i trafikken i første halvår
statistikk
2013-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

76 omkom i trafikken i første halvår

76 personer har mistet livet i veitrafikkulykker i første halvår 2013. Dette er én person mer enn i de første seks månedene i fjor, men 27 færre enn gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juni 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt18362387
Menn15231962
Kvinner313525
Trafikantgruppe
Bilførere10111031
Bilpassasjerer44313
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped011619
Myke trafikanter310422
Andre trafikanter1003
Alder
0-15 år0315
16-24 år79522
25-44 år212728
45-64 år49721
65 år og over53311
Uoppgitt alder0000

Av de 76 omkomne hittil i år var det 45 bilførere, 10 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 7 syklister, 5 fotgjengere, 2 akende, 1 mopedist og 1 annen trafikant.

I første halvår i tiårsperioden 2003-2012 omkom i gjennomsnitt 103 personer.

Flest omkomne i Hordaland og Buskerud

I årets første seks måneder omkom 10 personer i veitrafikkulykker i Hordaland og 9 personer i Buskerud. Det var færrest omkomne i Oslo, Aust-Agder og Finnmark hvor én person mistet livet i hvert av fylkene.

Færre omkomne i aldersgruppen 25-44 år

I aldersgruppen 25-44 år omkom 18 personer i årets seks første måneder. Dette er 7 færre omkomne, enn i samme periode i fjor, det vil si en nedgang på 28 prosent. Av de 18 som omkom, var det 15 bilførere. I første halvår i femårsperioden 2008-2012 omkom i gjennomsnitt 27 personer i veitrafikkulykker i denne aldersgruppen.

Tallet på omkomne i de andre aldersgruppene har derimot økt i første halvår. I aldersgruppen under 16 år omkom 5 barn. Dette er som gjennomsnittet for perioden 2008-2012, men 3 flere enn i samme periode i fjor. Av de 5 barna som har omkommet i år, var 2 bilpassasjerer, 2 akende og 1 syklist. Det omkom 13 personer i aldersgruppen 16-24 år, 26 mellom 45 og 64 år og 14 omkom i aldersgruppen over 64 år. Tilsvarende tall for første halvår i fjor var henholdsvis 11, 25 og 12.

18 omkom i trafikken i juni

I juni omkom 18 personer i trafikken, 15 menn og 3 kvinner. Dette er 7 flere enn i juni i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 23 personer i juni. De omkomne i juni i år fordeler seg på 10 bilførere, 4 bilpassasjerer, 2 syklister, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant.