Trafikkulykker med personskadedesember 2011

Innhold

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. januar 2004 Desember 2003 27 omkomne og 961 skadde i desember
18. desember 2003 November 2003 17 barn drept i trafikken hittil i år
1. desember 2003 Oktober 2003 22 omkom i oktobertrafikken
20. oktober 2003 September 2003 21 omkomne og 1 039 skadde i september
2. oktober 2003 Desember 2002 Flere ulykker med vogntog i 2002
23. september 2003 August 2003 Færre omkom i sommertrafikken
25. august 2003 Juli 2003 Færre omkomne i årets sju første måneder
20. juni 2003 Mai 2003 27 omkomne og 867 skadde i mai
23. mai 2003 April 2003 73 omkomne i årets fire første måneder
24. mars 2003 Desember 2002 310 mistet livet i trafikken i fjor
17. oktober 2002 September 2002 13 motorsyklister omkom i september
13. september 2002 August 2002 27 omkomne og 1 138 skadde i august
13. august 2002 Juli 2002 25 omkomne og 985 skadde i juli
18. juli 2002 Juni 2002 Høyeste antall trafikkskadde på 13 år
4. juli 2002 Desember 2001 Færre ulykker med vogntog i 2001

Arkiv for Trafikkulykker med personskade - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. januar 2004 2003 27 omkomne og 961 skadde i desember
18. desember 2003 2003 17 barn drept i trafikken hittil i år
1. desember 2003 2003 22 omkom i oktobertrafikken
20. oktober 2003 2003 21 omkomne og 1 039 skadde i september
2. oktober 2003 2002 Flere ulykker med vogntog i 2002
23. september 2003 2003 Færre omkom i sommertrafikken
25. august 2003 2003 Færre omkomne i årets sju første måneder
20. juni 2003 2003 27 omkomne og 867 skadde i mai
23. mai 2003 2003 73 omkomne i årets fire første måneder
24. mars 2003 2002 310 mistet livet i trafikken i fjor
17. oktober 2002 2002 13 motorsyklister omkom i september
13. september 2002 2002 27 omkomne og 1 138 skadde i august
13. august 2002 2002 25 omkomne og 985 skadde i juli
18. juli 2002 2002 Høyeste antall trafikkskadde på 13 år
4. juli 2002 2001 Færre ulykker med vogntog i 2001

For tidligere publiseringer se også: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall.