97701
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
97701
Flere utenlandsreiser
statistikk
2013-08-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterReiseliv, Tids- og mediebruk, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 2,5 millioner utenlandsreiser med overnatting i 2. kvartal 2013. Det er 8 prosent flere enn i samme kvartal året før. Antall innenlandsreiser økte med 2,5 prosent.

Reisevirksomhet innen turisme
2. kvartal 2013Endring i prosent
2. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
Antall personer på reise (1 000)2 5808,4
Antall reiser (1 000)6 0405,0
Antall overnattinger (1 000)25 6904,9
Forbruk (mill. kr)33 3002,7

Noe av årsaken til økningen i antall utenlandsreiser, er trolig forskjeller i tidspunktet for påsken i 2012 og 2013. I 2012 falt påsken i sin helhet i 2. kvartal. I påsken velger nordmenn i større grad reisemål i Norge framfor utlandet. Det betyr at i 2. kvartal i fjor var det færre utenlandsreiser enn det ellers ville ha vært. I 2013 falt påsken i 1. kvartal.

Flyr utenlands, kjører hjemme

Bil (private og leide kjøretøy) og fly er om lag like ofte brukt som transportmiddel på reisene våre. På utenlandsreiser og på yrkesreiser er det fly som dominerer, mens på reisene i eget land og på feriereiser bruker vi mest bil som hovedtransportmiddel.

Overnatter på hotell i utlandet

På utenlandsreisene overnattet vi som regel på hotell. På de lange utenlandsreisene, det vil si reiser med en varighet på 4 overnattinger eller mer, hadde også privat overnatting et visst omfang. Dette har trolig sammenheng med at nordmenn i stadig større omfang eier feriesteder i utlandet. På reiser innenlands dominerer privat overnatting.

Forbruk på 23 milliarder kroner

Vi brukte om lag 23 milliarder kroner på reiser til utlandet i 2. kvartal 2013, mens vi brukte om lag 10 milliarder kroner på reiser i Norge. Disse tallene inkluderer både det som er brukt i utlandet, og det som er brukt på nødvendige innkjøp før en reise, slik som flybilletter. Som vist nedenfor er usikkerheten rundt disse forbrukstallene stor.

Usikre tall for reiser, overnatting og forbruk Åpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2013 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

Antall reiser: Publisert verdi på 6,0 millioner. Intervall: 5,6 millioner til 6,5 millioner

Antall overnattinger: Publisert verdi på 25,7 millioner. Intervall: 24,9 millioner til 26,5 millioner

Forbruk på reisen: Publisert verdi på 33,3 milliarder kroner. Intervall: 30,1 milliarder til 36,5 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB