Påskeferie

1 av 8 på påskeferie

Publisert:

Om lag 1 av 8 nordmenn reiser på ferie i påsken. De som tjener mest ferierer i større grad enn de som har lavere inntekt. Flesteparten velger å feriere i Norge i påsken.


Nesten 450 000 nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, om lag 13 prosent, er på minst en ferietur i påsken. Personer i aldersgruppen 25-66 år, er oftere på påskeferie enn pensjonister (67-79 år) og ungdommer (16-24 år).

Vi har i alt 460 000 turer i påsken. Det gir et gjennomsnitt på nær 1 ferietur per person. De aller fleste har kun en tur, og det er ikke unaturlig i en så kort periode som 10 dager( 1 ). Kvinner og menn reiser like mye.

Andel på påskeferie etter husholdningsinntekt

Andel på påskeferie etter bostedsregion

I påsken velger vi Norge

Vi velger stort sett å feriere i vårt eget land i påsken. Nesten fire av fem av de som reiser på påsketur, velger Norge som reisemål framfor utlandet. Denne andelen er ganske lik for begge kjønn og de fleste aldersgrupper. Pensjonistene er de som i størst grad drar utenlands i påsken, 25 prosent av dem drar bort fra Norge. Utenlandsturene går stort sett til Spania, Sverige og Danmark.

Rike ferierer mest

Ikke overraskende ferierer personer med høy inntekt mest. 20 prosent av personer med samlet husholdningsinntekt på 700 000 kroner eller mer, ferierer i påsken, mot kun 9 prosent av de med husholdningsinntekt på under 200 000 kroner.

Flest fra Oslo

18 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus reiser på påskeferie. Personer bosatt i Vestlandsfylkene ferierer nest mest med 15 prosent, mens 14 prosent av trønderne er på påskeferie. Hovedstadsområdet, Oslo og Akershus, er også områdene med høyest bruttoinntekt i landet.

Personer bosatt i Hedmark og Oppland ferierer minst, bare 1 av 9 fra disse fylkene er på ferietur med overnatting i påsken.

Flest lange turer

Tre fjerdedeler av påsketurene våre, har en varighet på 4 overnattinger eller mer. Andelen er den samme for påskeferiene både i Norge og utlandet.

Antall reiser etter overnattingsmåte

På nesten halvparten av ferieturene i påsken, overnattes det på ikke-kommersielle overnattingssteder. Bare 1 av 6 turer har hotell som overnattingssted, mens på 1 av 3 reiser overnattes det på andre kommersielle overnattingssteder som campingplass, hytte i hyttegrend eller lignende.

Reiseundersøkelsen er for første gang nyttet som datagrunnlag til en artikkel om nordmenns påskeferievaner. Tidligere analyser av dette tema har vært basert på Ferieundersøkelsen. Forskjellen på Reiseundersøkelsen og Ferieundersøkelsen, er at Ferieundersøkelsen kun dekker ferieturer med minst 4 overnattinger, mens Reiseundersøkelsen dekker alle overnattingsturer, både korte og lange og uansett formål med reisen.

 

Formålet som dekkes i Reiseundersøkelsen er ”ferie”, ”andre private reiser” og ”yrkesreiser”. En del personer har yrkesreiser i løpet av påskeuka, og mange har så kalte ”andre private reiser” for eksempel studenter som besøker foreldre i påsken. Slike reiser er holdt utenfor, og kun formålet ”ferie” er nyttet som grunnlag i denne artikkelen.

 

For å styrke datagrunnlaget, er påskekvartalene i 2004 og 2005 sortert sammen til en fil. Påsketurer er definert som ferieturer med startdato i intervallene fredag 18. mars til søndag 27. mars 2005 og fredag 2. april til søndag 11. april 2004.

 

På 13 prosent av reisene overnattes det i egen feriebolig/hytte, mens hver tredje påsketurist overnatter hjemme hos slektninger og venner.

På utenlandsturene er det ikke overraskende hotell som er den dominerende overnattingsformen, med 65 prosent 3 prosent av utenlandsturistene overnatter i egen feriebolig.

Oppland og Buskerud

Oppland og Buskerud er de mest populære destinasjoner for nordmenn på påskeferie. 30 prosent av alle påsketurene går til disse to fylkene.

(1) Påskeperioden er definert i egen faktaboks.


Tabeller:

Kontakt