Godstransport med norske lastebiler2. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Godstransport med norske lastebiler - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. februar 2017 2. kvartal 2016 124 millioner tonn gods på lastebil 1. halvår
31. oktober 2016 1. kvartal 2016 Nedgang for lastebiltransporten
27. april 2016 4. kvartal 2015 283 millioner tonn gods på lastebil
30. oktober 2015 2. kvartal 2015 Mindre gods med lastebil utenlands
31. juli 2015 1. kvartal 2015 Økt godstransport med lastebil
30. april 2015 4. kvartal 2014 Mye gruskjøring på norske veier
4. februar 2015 3. kvartal 2014 Nedgang i internasjonalt transportarbeid
11. november 2014 2. kvartal 2014 Stabil vekst i innenlands godstransport
12. august 2014 1. kvartal 2014 Oppgangen fra 2013 fortsetter
9. mai 2014 4. kvartal 2013 Fortsatt vekst i innenlands transport
11. februar 2014 3. kvartal 2013 Økning i innenlands transport
20. november 2013 2. kvartal 2013 Økning i nasjonal lastebiltransport
7. august 2007 4. kvartal 2006 Lastebiler frakter mer gods
13. oktober 2004 4. kvartal 2003 231 millioner tonn gods på hjul i 2003
21. august 2013 1. kvartal 2013 Økt transportarbeid
22. mai 2013 4. kvartal 2012 Lastebiler transporterer gods lengre
19. februar 2013 3. kvartal 2012 Svak nedgang for godstransport på vei
12. november 2012 2. kvartal 2012 Norske lastebiler kjører lenger
5. oktober 2012 1. kvartal 2012 Lastebiler fraktet mer gods
14. mai 2012 4. kvartal 2011 Lastebiltransporten økte i 4. kvartal
15. februar 2012 3. kvartal 2011 Norske lastebiler kjører lenger
7. desember 2011 2. kvartal 2011 Nedgang i lastebiltransporten
1. august 2011 1. kvartal 2011 Nedgang i transportarbeidet
18. mai 2011 4. kvartal 2010 Mer egentransport
11. september 2001 2. kvartal 2001 Økning i transportarbeidet
2. februar 2011 3. kvartal 2010 Fortsatt økning i lastebiltransporten
18. juni 2002 1. kvartal 2002 Mindre transportmengde på norske lastebiler
4. september 2002 2. kvartal 2002 Bedret kapasitetsutnytting for lastebilene
27. november 2002 3. kvartal 2002 Mindre gods på norske lastebiler
25. februar 2003 4. kvartal 2002 Vekst i transportarbeidet
14. desember 2001 3. kvartal 2001 Mindre tomkjøring
27. februar 2002 4. kvartal 2001 Bedre kapasitetsutnytting, mindre tomkjøring med lastebiler
16. februar 2005 2. kvartal 2004 Mer gods med norske lastebiler
4. april 2005 3. kvartal 2004 Høy aktivitet i massetransportmarkedet
30. mai 2005 4. kvartal 2004 Mindre tomkjøring internasjonalt
30. august 2005 1. kvartal 2005 50 millioner tonn på norske veier
9. november 2004 1. kvartal 2004 Mer kjøring innenlands for lastebilene
19. desember 2007 1. kvartal 2007 Mer gods på norske lastebiler
27. september 2006 1. kvartal 2006 Lengre transporter
4. juli 2006 4. kvartal 2005 Norske lastebiler kjører lenger
19. desember 2005 2. kvartal 2005 Mer lastebiltransport
26. februar 2009 3. kvartal 2008 Mindre utenlandskjøring
28. mai 2009 4. kvartal 2008 Nedgang i lastebiltransporten
27. november 2008 2. kvartal 2008 Økt lastebiltransport i 2. kvartal
20. mai 2008 3. kvartal 2007 Mer nasjonal lastebiltransport
2. juli 2008 4. kvartal 2007 Lastebiltransporten øker fortsatt
22. oktober 2008 1. kvartal 2008 Kortere transporter med lastebil
6. juli 1999 1. kvartal 1999 Økt varetransport
24. november 2010 2. kvartal 2010 Økning i lastebiltransporten
18. august 2010 1. kvartal 2010 Utenlandstransporten økte
23. februar 2010 3. kvartal 2009 Mindre egentransport
3. november 2009 2. kvartal 2009 Fortsatt nedgang
28. august 2009 1. kvartal 2009 Sterk nedgang i utenlandstransporten
31. mai 2010 4. kvartal 2009 Lastebiltransporten på vei opp igjen
19. januar 2000 3. kvartal 1999 Rekordstor transport av gods
28. mars 2000 4. kvartal 1999 Mindre gods transportert i 1999
1. oktober 1999 2. kvartal 1999 Betydningen av lange turer øker
21. juni 2000 1. kvartal 2000 Mer lastebilkjøring
6. september 2000 2. kvartal 2000 Svak vekst i innenlands godstransport
17. november 2000 3. kvartal 2000 Flere kjørte kilometer
21. februar 2001 4. kvartal 2000 Lengre turer med lastebil i 2000
6. juni 2001 1. kvartal 2001 Nedgang i transportmengden