205931_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/lbunasj/kvartal
205931
Mye gruskjøring på norske veier
statistikk
2015-04-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
lbunasj, Godstransport med norske lastebiler, godstransport, lastebiltransport, veitransport, leie- og egentransport, transportlengde, transportmengde, transportarbeid, tomkjøringsprosent, vareslag, transport mellom Norge og utlandet.Landtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser norske godsbilers aktivitet i Norge og utland. Norske lastebiler med nyttelast fra 3,5 tonn fraktet nesten 175 millioner tonn grus, sand, jord i Norge i 2014.

Godstransport med norske lastebiler4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mye gruskjøring på norske veier

Norske lastebiler fraktet nesten 175 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 2014. Massetransporten økte dermed med 11 prosent fra året før.

Transportarbeid med norske lastebiler
4. kvartal 2014Endring i prosent
Transportarbeid (mill. tonnkm)Andel4. kvartal 2013 - 4. kvartal 20144. kvartal 2009 - 4. kvartal 2014
Nasjonal og internasjonal transport i alt5 500,7100,0-5,010,0
Nasjonal leie- og egentransport4 938,189,8-0,416,9
Nasjonal leietransport3 726,467,7-4,813,4
Nasjonal egentransport1 211,722,016,429,2
Internasjonal leie- og egentransport562,610,2-32,6-27,8

Massetransporten utgjorde 60,7 prosent av den totale transportmengden i 2014, og 23,4 prosent av det totale transportarbeidet. Andelen er betydelig lavere målt som tonnkilometer enn tonn transportert, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander. Antall tonnkilometer for transportert stykkgods dominerer transportarbeidet fordi det godset transporteres lengre.

Økt transportarbeid i 2014

Norske lastebiler fraktet totalt 293,2 millioner tonn gods på turer i Norge og i utlandet i 2014. Det er 8,1 prosent mer enn i 2013. Det ble tilbakelagt 1,5 milliarder kilometer med last innenlands, nesten det samme som i fjor. Hvert tonn ble i gjennomsnitt fraktet 66,1 kilometer, som er 2,9 kilometer kortere enn i 2013. Transportarbeidet utført innenlands var 19 milliarder tonnkilometer, en økning på 3,8 prosent sammenlignet med 2013.

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn på utenlandskjøring var 503,5 kilometer i 2014. Det var 25,2 km kortere enn i 2013. Totalt ble det tilbakelagt 184,1 millioner kilometer utenlands i 2014, en nedgang på 14,0 prosent. Transportarbeidet utført internasjonalt gikk ned med 13,7 prosent.

Siden 2010 har transportarbeidet økt med 9,3 prosent for nasjonal og internasjonal lastebiltransport. Transportarbeidet nasjonalt økte i samme periode med 16,5 prosent, og transportmengden økte med 10,4 prosent.

Flere kilometer både med og uten last

Norske lastebiler kjørte i alt 2,0 milliarder kilometer i Norge i 2014. Dette er en økning på 2,1 prosent eller 41,7 millioner kilometer siden 2013. Av den totale kjørelengden ble 534,8 millioner kilometer kjørt uten last, såkalt tomkjøring. Dette gir en tomkjøringsprosent på 26,7 som er 1,5 prosentpoeng høyere enn i 2013. Tomkjøringsprosent for egentransport var 29,8 i 2014, som er 5,1 prosentpoeng høyere enn for leietransport.

Mindre leietransport

Biler i leietransport fraktet i alt 168,7 millioner tonn gods i 2014. Dette utgjorde 57,5 prosent av den totale godsmengden, en nedgang fra 66,1 prosent i 2013. Leietransportens andel av transportarbeidet var på 77,0 prosent. Dette er 3,3 prosentpoeng mindre enn i 2013.

Redusert transportarbeid i 4. kvartal

Totalt ble det transportert 74,1 millioner tonn gods med norske lastebiler i 4. kvartal 2014. Av dette var 32,8 millioner tonn transportert som egentransport. Det 12,3 prosent mer enn i tilsvarende kvartal året før.

Transportarbeidet utført av norske lastebiler i 4. kvartal 2014 utgjorde 5,5 milliarder tonnkilometer. 1,2 milliarder av dette var egentransport, og det er en økning på 6,2 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2013.