205929_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/lbunasj/kvartal
205929
Mindre gods med lastebil utenlands
statistikk
2015-10-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
lbunasj, Godstransport med norske lastebiler, godstransport, lastebiltransport, veitransport, leie- og egentransport, transportlengde, transportmengde, transportarbeid, tomkjøringsprosent, vareslag, transport mellom Norge og utlandet.Landtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser aktiviteten til norske godsbiler i Norge og utlandet. I 2. kvartal transporterte de norske bilene 78,9 millioner tonn innenlands, mens den utenlandske transporten var på beskjedne 1,2 millioner tonn.

Godstransport med norske lastebiler2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikken som skulle publiseres 26.02.2016 er utsatt på ubestemt tid.

Mindre gods med lastebil utenlands

Norskregistrerte lastebiler fraktet i alt 80,1 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2. kvartal i år. Det er 1,1 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2014. Transportert mengde utenlands gikk ned med 7,7 prosent, mens den innenlands økte med 1,3 prosent.

Transportarbeid med norske lastebiler
2. kvartal 2015Endring i prosent
Transportarbeid (mill. tonnkm)Andel2. kvartal 2014 - 2. kvartal 20152. kvartal 2010 - 2. kvartal 2015
Nasjonal og internasjonal transport i alt5 755,5100,05,214,0
Nasjonal leie- og egentransport4 990,386,73,717,5
Nasjonal leietransport3 841,066,77,719,0
Nasjonal egentransport1 149,320,0-7,812,9
Internasjonal leie- og egentransport765,213,316,8-4,3

I 2. kvartal transporterte de norske bilene 78,9 millioner tonn innenlands, mens den utenlandske transporten var på beskjedne 1,2 millioner tonn.

140 millioner kilometer uten last

Totalt tilbakela de norske lastebilene 550 millioner kilometer på sine turer med og uten last i 2. kvartal 2015. Dette er 3,3 prosent mindre enn i 2. kvartal 2014. 140,4 millioner kilometer ble kjørt uten last. Dette gir en tomkjøringsandel på 25,5 prosent, en nedgang 1,8 prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal året før. Når tomkjøringsandelen vurderes, må det tas i betraktning at en betydelig transport innenlands består av vareslag hvor returlast ikke er vanlig. Dette gjelder blant annet massetransporter og tømmertransporter.

Økning i internasjonalt transportarbeid

Økningen i det samlede transportarbeidet var på 5,2 prosent fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. Transportarbeidet i forbindelse med eksport og import utgjorde 0,8 milliarder tonnkilometer, en økning på 16,8 prosent i samme periode. Det innenlandske transportarbeidet steg 3,7 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2014 og utgjorde 5,0 milliarder tonnkilometer.

Biler i leietransport frakter mest

Leiebiltransportørene fraktet totalt 62,1 prosent av godsmengden, sto for 69,3 prosent av samlet kjørte kilometer og for 77,9 prosent av transportarbeidet i 2. kvartal i år. Mens tomkjøringsandelen var 24,1 prosent for biler i leietransport, var den 28,7 prosent for biler i egentransport.

Økt gjennomsnittlig transportlengde per tonn

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for nasjonal transport økte fra 61,8 til 63,2 kilometer sammenliknet med 2. kvartal 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB