205946_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205946_tabell
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i forhold til 2013.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2014

Innhold