Bruk av IKT i husholdningene2016, 2. kvartal

Innhold

Arkiv for Bruk av IKT i husholdningene - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. september 2016 2016, 2. kvartal Tre av ti har koblet seg på internett via Smart-TV
1. oktober 2015 2015, 2. kvartal Nesten åtte av ti surfer med mobilen
17. september 2014 2014, 2. kvartal Stadig flere bruker bare mobilt bredbånd
17. september 2013 2013, 2. kvartal Åtte av ti fornøyde med offentlige nettsider
12. september 2012 2012, 2. kvartal Én av to har mobilt bredbånd
1. juli 2011 2011, 2. kvartal Tre av fem deltar i sosiale nettsamfunn
24. september 2010 2010, 2. kvartal Ni av ti husholdninger har Internett
24. september 2009 2009, 2. kvartal Bredbånd via fiber og kabel-TV øker mest
18. september 2008 2008, 2. kvartal Bredbånd via kabel-TV øker mest
20. september 2007 2007, 2. kvartal To av tre husholdninger har bredbånd
14. september 2006 2006, 2. kvartal 6 av 10 husholdninger har bredbånd
16. november 2005 2005, 2. kvartal Fire av ti husholdninger har bredbånd
8. desember 2004 2004, 2. kvartal Tre av ti husholdninger har bredbånd
6. november 2003 2003, 2. kvartal Halvparten av husholdningene har Internett