Forskning og utvikling i næringslivet2015, endelige tall

Innhold

Arkiv for Forskning og utvikling i næringslivet - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. februar 2017 2015 Fortsatt sterkere vekst i norsk FoU enn i EU
18. oktober 2016 2015 Fortsatt høy FoU-vekst i næringslivet
4. februar 2016 2014 Veksten i norsk FoU er sterkere enn i EU
16. oktober 2015 2014 Høy FoU-aktivitet i næringslivet
12. februar 2015 2013 Høyest FoU-vekst innen IKT, olje og gass
24. oktober 2014 2013 Stabil vekst i næringslivets FoU
24. februar 2014 2012 Mer petroleumsrelatert FoU
28. oktober 2013 2012 FoU-vekst i næringslivet
18. februar 2013 2011 Næringslivets FoU øker igjen
25. oktober 2012 2011 Vekst i næringslivets FoU-kostnader
5. mars 2012 2010 Ingen vekst i kjøp av FoU-tjenester
28. oktober 2011 2010 Stillstand i næringslivets FoU
9. februar 2011 2009 Ingen økt FoU-aktivitet i 2009
15. oktober 2010 2009 Nedgang i FoU etter flere års vekst
15. januar 2010 2008 Stor økning av FoU i tjenestenæringene
13. oktober 2009 2008 Økt FoU-aktivitet i 2008, utflating i 2009
24. november 2008 2007 Høyest FoU-vekst i Norge
4. april 2008 2006 Større økning av FoU i næringslivet
13. desember 2007 2006 Mer forskning og utvikling i næringslivet
14. desember 2006 2005 Liten endring i bruk av FoU i næringslivet
16. august 2006 2005 Satser mer på forskning og utvikling
22. desember 2005 2004 Stagnasjon i næringslivets FoU-aktivitet
27. september 2005 2003 Mest egenfinansiert FoU i næringslivet
2. desember 2004 2003 Små foretak satser stadig mer på FoU
4. desember 2003 2002 Stagnasjon for forskning og utvikling i næringslivet
13. desember 2002 2001 Sterk økning i næringslivets FoU-innsats
13. desember 2000 1999 Moderat økning i FoU