Statistikkområde

Svalbard

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). Lenke til statistikkene som har tall bare for Svalbard finner du i bunnen av siden.

Alt innhold for området svalbard

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre sysselsatte i Rogaland

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsa...

  Artikkel
 • The Economy of the North 2015

  Statistiske analyser 151

  The objective of The Economy of the North 2015 is to present a comprehensive overview of the economy of the circumpolar Arctic, including the traditional production activities of the indigenous peoples.

  Publikasjon
 • Rekordmange nye byggetillatelser

  I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. 

  Artikkel
 • Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning

  Nye jobber innen turisme, kultur og forskning lokker folk til Svalbard. Det bidrar til at øygruppen har en ung befolkning med høy utdanning.

  Artikkel
 • Svalbards bristende hjerte

  Gruvedriften på Svalbard var lenge selve livsgrunnlaget for Longyearbyen, men da kull-reservene på det nærmeste var uttømt på slutten av 1980-tallet, måtte beboerne gradvis finne andre næringer å livnære seg på.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • Forbruksundersøkelsen på Svalbard 2012

  Notater 2014/38

  Formålet med forbruksundersøkelsene på Svalbard er å gi en oversikt over private husholdningers forbruk. Den skal bidra i beskrivelsen av samfunnsutviklingen og økonomiske levekår på Svalbard i forhold til fastlandet.

  Publikasjon
 • Mildere på Svalbard

  Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter. 

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2012

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Det gode liv - men ikke livet ut

  Samfunnsspeilet 2010/4

  Eventyrlyst, natur og friluftsliv og tilbud om bedre jobb er noen av grunnene til at folk flytter til Svalbard.

  Artikkel
 • Lavere skatter er mindre viktig

  Artikkel
 • Levekår i Longyearbyen

  Rapporter 2010/31

  En sammenligning av levekårene i Longyearbyen med levekårene for befolkningen generelt på fastlandet.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2009

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008

  Rapporter 2009/17

  Publikasjon