Rapporter 2009/17

Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008

Rapporten beskriver prisutviklingen i perioden oktober 2006 til oktober 2008 for varer og tjenester som konsumeres av husholdninger på Svalbard. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som er gjort for å utarbeide konsumprisindeksen og redegjør videre for resultatene fra undersøkelsene i 2007 og 2008.

Konsumprisindeksen for Svalbard viser at konsumprisene samlet sett steg med 8,2 prosent fra oktober 2006 til oktober 2008. Sterkest prisvekst har det vært for konsumgruppene "Transport", "Bolig, lys og brensel", "Hotell- og restauranttjenester" samt "Matvarer og alkoholfrie drikkevarer". Prisfall var det bare innen konsumgruppen "Post- og teletjenester", mens prisutviklingen for konsumgruppene "Utdanning", "Klær og skotøy" samt "Kultur og fritid" bidro til å dempe den generelle prisveksten. Til sammenligning steg konsumprisindeksen for fastlandet med 5,3 prosent i samme periode, og konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg med 5,2 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Konsumprisindeksen for Svalbard 2007 og 2008

Ansvarlige

Simen Sæterdal, Pia Skare Rønnevik

Serie og -nummer

Rapporter 2009/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Priser og prisindekser, Konsumpriser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7590-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7589-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt