Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. desember 2014 2013 Antallet pensjonister forsetter å øke
1. november 2013 2012 Stor økning i utbetaling av alderspensjoner
1. november 2012 2011 8 prosent flere alderspensjonister i 2011
1. november 2011 2010 8 milliarder mer til alderspensjonister
2. november 2010 2009 16 prosent vekst i utgifter til sykepenger
16. desember 2009 2008 Økte utgifter for NAV