389638_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbruddo/aar
389638
statistikk
2019-09-02T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbruddo, Ofre for anmeldte lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsofre, fornærmede, tyveriofre, voldsofre, lovbruddsgrupper (for eksempel voldskriminalitet, vinningskriminalitet, seksualkriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Ofre for anmeldte lovbrudd2018

Innhold

Publisert:

Fra og med 24. juni 2020 vil statistikkene over Anmeldte lovbrudd og Ofre for anmeldte lovbrudd publiseres som én statistikk. Sammenslåingen innebærer også at eksisterende tabeller og innhold i Ofre-statistikken flyttes til statistikksiden for Anmeldte lovbrudd og ofre.

Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tall
2018
Lovbrudd anmeldt, i alt317 927
Lovbrudd anmeldt, med personoffer155 114
Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt143 156
Personoffer for eiendomstyveri66 593
Personoffer for vold og mishandling32 840