SSBs publikasjoner

Treff (8108)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
5,7 milliarder i FoU-omsetning Artikler Teknologi og innovasjon
Fortsatt vekst i avfallsmengdene Artikler Natur og miljø
Stor vekst i kvinnesysselsettingen Artikler Arbeid og lønn
18 300 ansatte i interesseorganisasjonene Artikler Kultur og fritid
Vekst og fall i takt med oljeeksporten Artikler Utenriksøkonomi
Skivebom eller innertier? Artikler Energi og industri
Mer fritid og mindre husarbeid Artikler Kultur og fritid
Den første levekårsundersøkelsen Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Færre barn på midten av 1970-tallet Artikler Befolkning
Likestilling i startgropa Artikler Befolkning
1974 blei toppår for industrien Artikler Energi og industri
Norge et innvandringsland siden 1971 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Flyttinger i Norge i 1951 Artikler Befolkning