SSBs publikasjoner

Treff (8591)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Historisk perspektiv på statistikk Artikler Befolkning
Gamle vedovner gir høye utslipp Artikler Natur og miljø
Kjent statistikk under lupen Artikler Priser og prisindekser
I forskningen og vitenskapens tjeneste Artikler Befolkning
Store prisforskjeller på svenskegrensen Artikler Priser og prisindekser
En av fem er plaget av hodepine Artikler Helse
Den globale fruktbarheten på vei ned Artikler Befolkning
Foreldre vil ha frukt i skulen Artikler Utdanning
En snarvisitt i Munthesgate Artikler Valg
"Halve Norge" har sagt ja Artikler Befolkning
Økt utenlandsk eierskap i industrien Artikler Energi og industri
Foredrag om FoB og BAP på SSBs jubileum 8.juni 2001 Artikler Befolkning
Utlandet vinner Artikler Kultur og fritid