SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reviderte nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Byggekostnadsindeksene og økte priser på trelast Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Flere utsatt for støy ved boligen Artikler Natur og miljø
Framleis dempa aktivitet i fastlandsøkonomien i april Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Karakterforskjeller etter sosial bakgrunn nær like markert som for 10 år siden Artikler Utdanning
Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret? Artikler Utdanning, Arbeid og lønn
Beitebruk og seterdrift Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stor nedgang i antall oppdragstakere i 2020 Artikler Arbeid og lønn
1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig Artikler Helse
Namsen beste lakseelv dei siste fem åra Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Nedgang for dagligvarebransjen i april Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Innvandrere mest rammet av koronatiltakene Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere