SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stabil godstransport på norske veier Artikler Transport og reiseliv
Rekordhøy kraftproduksjon Artikler Energi og industri
Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030 Artikler Natur og miljø
Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel Artikler Natur og miljø
Betydelig eksportvekst Artikler Utenriksøkonomi
111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norsk, svensk og dansk økonomi gjennom koronaåret 2020 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rekordmange fagskolestudenter Artikler Utdanning
Færre pasienter på sykehus i fjor Artikler Helse
Videre nedgang i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer