SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil Artikler Transport og reiseliv
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Feilpublisering Artikler Transport og reiseliv
Ukentlig statistikk over konkurser Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Markant økning for Senterpartiets Studieforbund Artikler Utdanning
Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt Artikler Arbeid og lønn
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter Artikler Utdanning, Inntekt og forbruk
Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Sykefravær blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Her er de mest populære studiene i Norge Artikler Utdanning,
Flere kollektivreiser i 4. kvartal Artikler Transport og reiseliv