SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norges varehandel med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Frivillige utførte 142 000 årsverk Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Kultur og fritid
Rekordhøy fiskeeksport i oktober Artikler Utenriksøkonomi
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Veitransporten øker i Europa Artikler Transport og reiseliv
Fastrentene på nye lån faller Artikler Bank og finansmarked
Veksttakten avtok litt gjennom 3. kvartal Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
De store bevegelsene i arbeidsmarkedet Artikler Arbeid og lønn
Over 800 000 nyansettelser siste år Artikler
Oppgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk