SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Meir avfall frå hushalda Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Lav fastlandseksport gjennom juni Artikler Utenriksøkonomi
Færre fekk tiltak frå barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Markant nedgang i vedtatte byggesøknader Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
1 av 10 er uføretrygdet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene Artikler Transport og reiseliv
Nordmenn valde camping i mai Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Flere vannverk med beredskapsplan Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rentene fortsetter å falle Artikler Bank og finansmarked