SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Uendret lastebiltransport Artikler Transport og reiseliv
Dette var de mest populære navnene i 2020 Artikler Befolkning
Litt bedret stemning i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Andelen samboere fortsetter å øke Artikler Befolkning
Størst økning i utenlandske investeringer i eiendom og industri Artikler Utenriksøkonomi
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikken Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Høyt konsum og høye priser i de nordiske landene Artikler Priser og prisindekser
Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019 Artikler Offentlig sektor
Sterk nedgang i innbetalt skatt Artikler Offentlig sektor
Vindkraften fortsetter å stige Artikler Energi og industri
Middelaldrende røyker som før Artikler Helse
Sysselsatte i kulturnæringene før korona Artikler Kultur og fritid