199103_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
199103
statistikk
2015-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vppi, Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt), prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustriEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)oktober 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Tallene for 'vareprisindeksen for industrinæringene' publiseres månedlig i Statistikkbanken.

Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
NæringProsentIndeksVekter1
September 2015 - Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015Oktober 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
 
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,0-9,9217,41 000,0
Utvinning og utvinningstjenester-0,5-17,1294,8460,7
Bergverksdrift0,92,7177,59,0
Industri0,4-2,5158,1488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,26,8167,7106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri1,5-16,0178,6125,4
Metallindustri-0,40,2181,339,1
Maskinindustri0,3-2,2152,952,8
Kraftforsyning-0,1-23,1175,541,7