199103_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
199103_tabell
statistikk
2015-11-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)oktober 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100excel-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100csv-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
Tabell 2Vareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.fullscreen-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.excel-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.csv-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.
Tabell 3Vareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100excel-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100csv-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100
Tabell 4Vareprisindeks. Vekter fordelt på næring.fullscreen-iconVareprisindeks. Vekter fordelt på næring.excel-iconVareprisindeks. Vekter fordelt på næring.csv-iconVareprisindeks. Vekter fordelt på næring.
Tabell 5Vareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent. 2000=100.fullscreen-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent. 2000=100.excel-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent. 2000=100.csv-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent. 2000=100.
Tabell 6Vareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100excel-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100csv-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken