128231_tabell_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
128231_tabell
statistikk
2013-10-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. september 2013

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Vareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100excel-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100csv-iconVareprisindeksen for industrinæringene. 2000=100
Tabell 2Vareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=100excel-iconVareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=100csv-iconVareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=100
Tabell 3Vareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.fullscreen-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.excel-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.csv-iconVareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.
Tabell 4Vareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100excel-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100csv-iconVareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=100
Tabell 5Vareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.fullscreen-iconVareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.excel-iconVareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.csv-iconVareprisindeks. Vekter. Etter næring og varetype.
Tabell 6Vareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent.fullscreen-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent.excel-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent.csv-iconVareprisindeks. Måneds- og tolvmånedersendring i prosent.
Tabell 7Vareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100fullscreen-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100excel-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100csv-iconVareprisindeks. Årsindeks og årsvekst. 2000=100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken