Tabell

Vareprisindeks. Hjemme- og eksportmarked, i alt. Etter næring og varetype. 2000=100.1
September 2013Endring i prosent
August 2013 / Juli 2013September 2013 / August 2013August 2013 / August 2012August 2013 / September 2012
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft251,40,90,51,73,2
 
Utvinning og utvinningstjenester391,41,40,4-0,23,3
Utvinning av råolje og naturgass392,61,20,40,14,4
Tjenester til bergverksdrift og utvinning205,42,30,4-1,9-2,2
 
Industri og bergverksdrift159,30,40,10,60,2
Bergverksdrift162,5-0,2-3,23,2-0,4
Industri159,20,50,20,60,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri150,31,2-0,65,04,8
Næringsmiddelindustri150,51,0-0,74,94,7
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri117,4-0,20,1-0,30,2
Tekstil- og bekledningsindustri117,2-0,20,0-0,4-0,2
Trelast- og trevareindustri128,20,80,20,50,7
Papir- og papirvareindustri116,11,41,0-1,23,2
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri223,80,91,3-2,4-3,3
Petroleums- og kullvareindustri247,00,52,1-5,8-6,1
Kjemisk og farmasøytisk industri151,72,1-0,75,62,8
Kjemiske råvarer189,23,3-1,110,15,5
Gummi, plast, mineralsk industri mv.138,90,50,41,21,9
Gummivare- og plastindustri133,20,10,31,31,8
Mineralproduktindustri141,90,80,41,12,1
Metallindustri155,4-0,3-0,4-4,1-4,4
Ikke-jernholdige metaller131,8-0,2-0,6-3,0-4,0
Metallvareindustri142,7-0,1-0,22,92,4
Data-, elektrisk utstyrsindustri96,8-0,3-1,5-2,5-5,0
Maskinindustri151,30,21,01,62,9
Annen verkstedsindustri120,00,10,00,00,0
Møbel- og annen industri122,0-5,1-1,44,22,5
Maskinreparasjon og -installasjon173,70,00,0....
 
Kraftforsyning261,71,35,535,140,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer142,41,2-0,30,6-0,1
Investeringsvarer132,30,00,52,02,3
Konsumvarer138,60,8-0,74,23,7
Varige konsumvarer118,70,3-1,02,80,9
Ikke-varige konsumvarer141,10,8-0,74,34,0
Energivarer369,01,11,01,64,9