Tabell

Vareprisindeks. Hovedtall, etter næring og varetype. 2000=1001
September 2013Endring i prosent
August 2013 / Juli 2013September 2013 / August 2013August 2013 / August 2012September 2013 / September 2012
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Hjemme- og eksportmarked i alt
Utvinning, bergverk, ind. og kraft251,40,90,51,73,2
Utvinning og utvinningstjenester391,41,40,4-0,23,3
Industri og bergverksdrift159,30,40,10,60,2
Kraftforsyning261,71,35,535,140,0
Etter varetype:
Innsatsvarer142,41,2-0,30,6-0,1
Investeringsvarer132,30,00,52,02,3
Konsumvarer138,60,8-0,74,23,7
Varige konsumvarer118,70,3-1,02,80,9
Ikke-varige konsumvarer141,10,8-0,74,34,0
Energivarer369,01,11,01,64,9
 
Hjemmemarked
Utvinning, bergverk, ind. og kraft176,90,70,65,04,9
Utvinning og utvinningstjenester231,62,12,1-0,60,1
Industri og bergverksdrift148,60,10,42,61,9
Kraftforsyning265,91,35,535,139,9
Etter varetype:
Innsatsvarer139,11,3-0,11,20,4
Investeringsvarer149,50,10,53,33,2
Konsumvarer139,10,1-0,63,63,3
Varige konsumvarer119,40,2-0,70,3-0,8
Ikke-varige konsumvarer141,50,2-0,64,03,8
Energivarer286,10,72,112,413,5