Tabell

Vareprisindeks. Hjemmemarked. Etter næring og varetype. 2000=1001
September 2013Endring i prosent
August 2013 / Juli 2013September 2013 / August 2013August 2013 / August 2012September 2013 / September 2012
1Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
Næring2
Utvinning, bergverk, ind. og kraft176,90,70,65,04,9
 
Utvinning og utvinningstjenester231,62,10,4-0,60,1
Utvinning av råolje og naturgass236,11,70,41,76,0
Tjenester til bergverksdrift og utvinning191,02,30,4-1,9-1,9
 -2,2
Industri og bergverksdrift148,60,10,12,61,9
Bergverksdrift161,60,6-3,36,92,9
Industri148,30,10,12,51,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri148,40,7-0,44,34,2
Næringsmiddelindustri148,30,3-0,44,14,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri117,1-0,30,11,71,8
Tekstil- og bekledningsindustri116,7-0,30,11,71,8
Trelast- og trevareindustri127,10,70,10,30,5
Papir- og papirvareindustri120,81,90,52,03,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri205,7-0,21,10,9-0,8
Petroleums- og kullvareindustri216,5-0,51,7-1,2-2,2
Kjemisk og farmasøytisk industri184,50,7-1,37,53,1
Kjemiske råvarer208,01,0-1,910,04,1
Gummi, plast, mineralsk industri mv.143,90,80,11,82,2
Gummivare- og plastindustri138,00,5-0,22,01,7
Mineralproduktindustri145,90,80,21,72,4
Metallindustri117,61,0-1,3-3,9-6,0
Ikke-jernholdige metaller101,32,8-1,7-1,9-6,8
Metallvareindustri148,6-0,1-0,33,32,7
Data-, elektrisk utstyrsindustri108,70,0-1,80,4-3,6
Maskinindustri160,40,41,51,12,5
Annen verkstedsindustri124,30,0-0,21,00,8
Møbel- og annen industri123,1-7,2-1,32,51,1
Maskinreparasjon og -installasjon174,3-0,10,0....
 
Kraftforsyning265,91,35,535,139,9
 
Etter varetype:
Innsatsvarer139,11,3-0,11,20,4
Investeringsvarer149,50,10,53,33,2
Konsumvarer139,10,1-0,63,63,3
Varige konsumvarer119,40,2-0,70,3-0,8
Ikke-varige konsumvarer141,50,2-0,64,03,8
Energivarer286,10,72,112,413,5