437004
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
437004
statistikk
2021-05-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggekostnadsindeks, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstype, elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid, materialtype, betong, armeringsstål, trelast, byggindeks, indeksreguleringByggekostnadsindekser , Bolig og boforhold, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for bustaderapril 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

SSB får for tiden mange henvendelser om byggekostnadsindeksen for bolig og i hvilken grad den fanger opp de store prisøkningene på trelast. Se nyhetsartikkel for nærmere informasjon.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2015=100
April 2021
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2Lønnskostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data frå a-ordninga.
Bustader i alt12,05,3119,7
Bustader i alt, arbeidskraft20,01,6113,2
Bustader i alt, materialar4,88,9127,0
Einebustader av tre, i alt3,45,8120,5
Einebustader av tre, materialar7,710,9129,4
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid4,37,0122,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar8,412,1131,4
Bustadblokker, i alt0,14,5118,5
Bustadblokker, materialar0,55,8123,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB