Notater 2017/35

Muligheter og begrensinger i tolkninger og bruk

Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger

Dette notatet gir en generell dokumentasjon av datagrunnlag og metode, i tillegg gjøres det en sammenlikning av de øvrige nordiske byggekostnadsindeksene.

Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over forutsetningene som ligger til grunn for byggekostnadsindeksene for boliger som utgis av SSB. Det er lagt vekt på metode og datakilder og hvilke muligheter og begrensninger som finnes for tolkninger og bruk. Videre gis en oversikt over byggekostnadsindeksene som publiseres i de øvrige nordiske landene, hvordan de er bygget opp, samt en vurdering av om det er grunnlag for å sammenlikne dem, og deretter en sammenlikning av utviklingen i indeksene. Avslutningsvis beskrives sammenhenger mellom de nordiske byggekostnadsindeksene og andre relevante indekser og statistikker.

Om publikasjonen

Tittel

Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger . Muligheter og begrensinger i tolkninger og bruk

Serie og -nummer

Notater 2017/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9607-9

Antall sider

19

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt