206852_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/enebolig/kvartal
206852
Prisnedgang på nye eneboliger
statistikk
2015-12-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
enebolig, Prisindeks for nye eneboliger, prisutvikling, nybyggBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true
Prisindeksen måler utvikling i byggeprisen/ produsentprisen for nye eneboliger. Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,4 prosent fra 2. kvartal 2015 til 3 . kvartal 2015.

Prisindeks for nye eneboliger3. kvartal 2015

Det går tid fra en bolig er ferdigstilt til den blir registrert. Derfor fanger indeksen opp store endringer i markedet med et etterslep på nærmere ett år.

Innhold

Publisert:

Prisnedgang på nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015.

Prisindeks for nye enboliger (2000=100)
PrisindeksProsentvis endring fra samme kvartal året førProsentvis endring fra forrige kvartal
4. kvartal 2014213,41,1-1,5
1. kvartal 2015215,73,31,1
2. kvartal 2015224,25,53,9
3. kvartal 2015221,02,0-1,4
Figur 1. Nye eneboliger, prisindeks.  2000=100

Selv om prisene på nye eneboliger gikk ned fra forrige kvartal, lå prisnivået på nye eneboliger 2,0 prosent høyere enn i 3. kvartal 2014.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger i tre steg til sammenligning med 2,5 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Til sammen 760 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2015.