206852_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/enebolig/kvartal
206852
Prisnedgang på nye eneboliger
statistikk
2015-12-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
enebolig, Prisindeks for nye eneboliger, prisutvikling, nybyggBolig og boforhold, Boligpriser og boligprisindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true
Prisindeksen måler utvikling i byggeprisen/ produsentprisen for nye eneboliger. Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,4 prosent fra 2. kvartal 2015 til 3 . kvartal 2015.

På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Prisindeks for nye eneboliger3. kvartal 2015

Det går tid fra en bolig er ferdigstilt til den blir registrert. Derfor fanger indeksen opp store endringer i markedet med et etterslep på nærmere ett år.

Innhold

Publisert:

Prisnedgang på nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger gikk ned med 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015.

Prisindeks for nye enboliger (2000=100)
PrisindeksProsentvis endring fra samme kvartal året førProsentvis endring fra forrige kvartal
4. kvartal 2014213,41,1-1,5
1. kvartal 2015215,73,31,1
2. kvartal 2015224,25,53,9
3. kvartal 2015221,02,0-1,4
Figur 1. Nye eneboliger, prisindeks.  2000=100

Selv om prisene på nye eneboliger gikk ned fra forrige kvartal, lå prisnivået på nye eneboliger 2,0 prosent høyere enn i 3. kvartal 2014.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger i tre steg til sammenligning med 2,5 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Til sammen 760 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2015.