90054
90054
friartikkel
2013-01-14T16:39:00.000Z
no

Byggekostnadsindeksen

Vektgrunnlag

Publisert:

Byggekostnadsindeks. Oversikt over delprodukt, innsatsfaktorer og vekter
 
  Boligblokk
Delprodukt I alt Innsatsfaktorer
Lønn inkl.
sosiale utgifter
Materialer Maskiner Transport Andre kostnader1
 
I alt 1 000,0 419,5 379,5 47,5 57,0 96,5
             
Sentraladministrasjon 55,0 33,0       22,0
Rigg og drift 165,0 96,0 12,5 13,0 11,0 32,5
Grunnarbeider 88,0 25,5 11,0 28,5 19,5 3,5
Betongarbeid 124,0 64,0 50,0   4,0 6,0
Prefabrikerte betongelementer 78,0 11,0 54,0 6,0 5,0 2,0
Stål- og metallarbeid 33,0 7,0 23,5   1,0 1,5
Tekkingsarbeid 18,0 5,0 10,0   1,0 2,0
Mur-, pusse- og flisarbeid 40,0 18,0 16,0   2,0 4,0
Tømring og snekring 210,0 79,5 114,0   8,0 8,5
Blikkenslagerarbeid 9,0 5,0 2,5   0,5 1,0
Maling, tapetsering og gulvlegging 35,0 17,0 14,0   1,0 3,0
Rørleggerarbeid 51,0 16,5 30,0   1,0 3,5
Ventilasjonsarbeid 14,0 6,5 6,0   1,0 0,5
Elektrikerarbeid 52,0 23,0 24,0   1,0 4,0
Heisinstallasjon 28,0 12,5 12,0   1,0 2,5
  Enebolig av tre
  I alt Innsatsfaktorer
     Lønn inkl. sosiale utgifter  Materialer  Maskiner  Transport  Andre kostnader2
I alt 1 000,0 383,0 516,5 23,5 21,5 55,5
             
Sentraladministrasjon 63,0 38,0       25,0
Rigg og drift 17,0 17,0        
Grunnarbeider 57,0 21,5 10,0 21,0 2,0 2,5
Betongarbeid 76,0 29,0 41,0 2,5 3,5  
Mur-, pusse- og flisarbeid 26,0 11,5 12,5   1,0 1,0
Tømring og snekring3 576,0 196,0 351,0   12,0 17,0
Maling, tapetsering og gulvlegging 56,0 23,0 29,0   1,0 3,0
Rørleggerarbeid 66,0 22,0 38,0   1,0 5,0
Ventilasjonsarbeid 12,0 3,0 9,0      
Elektrikerarbeid 51,0 22,0 26,0   1,0 2,0
 
1  Omfatter kostnader knyttet til administrasjon og drift som ikke passer inn under de øvrige innsatsfaktorene,
for eksempel stillasleie, brakkeleie, kontorrekvisita, strøm, telefon, forsikring med mer.
2  Omfatter kostnader knyttet til administrasjon og drift som ikke passer inn under de øvrige innsatsfaktorene.
3  Inkluderer blikkenslagerarbeid.

Kontakt