Olje ned, metaller opp

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,6 prosent fra januar til februar, første måned med nedgang siden juli 2017. Nedgangen kommer av prisfall på olje og naturgass.

Lavere priser innenfor gruppen utvinning av olje og naturgass var hovedårsaken til nedgangen i PPI samlet, viser nye tall fra statistikken. I februar var det målt prisnedgang på både olje og naturgass. Oljeprisen falt for første gang siden juli 2017 og endte opp på om lag 65 dollar per fat. Til sammenlikning var oljeprisen på i underkant av 70 dollar i januar i år.

Det var hovedsakelig tall fra USA som påvirket utviklingen i oljeprisen siste måned. Høyere oljeproduksjon som følge av aktivitet i den amerikanske utvinningsnæringen og økte oljelagre var blant viktige årsaker. Grunnet lavere oljepris har også prisene på raffinerte petroleumsprodukter gått ned i samme periode. Til tross for et kraftig prisfall på naturgass i februar ligger indeksen for naturgass fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

Elektrisitetsindeksen økte derimot med 12 prosent i februar. Større etterspørsel som følge av kaldt vær i Nord-Europa kan forklare prisoppgangen.

Figur 1. Prisindekser. 2014=100

Råolje Naturgass
Jan. 2014 107.9 118.7
Feb. 2014 108 115.3
Mar. 2014 103.8 105.6
Apr. 2014 103.8 103.4
Mai 2014 105.3 95.8
Jun. 2014 109 92.5
Jul. 2014 106.8 86
Aug. 2014 102.1 85.6
Sept. 2014 100.3 89
Okt. 2014 93.2 100.4
Nov.2014 87 92.4
Des. 2014 72.8 115.2
Jan. 2015 60.6 117.1
Feb. 2015 72.2 101.9
Mar. 2015 73 108.6
Apr. 2015 76.9 98.4
Mai 2015 79.9 93.2
Jun. 2015 81.5 95.2
Jul. 2015 75.7 94.9
Aug. 2015 63.4 96
Sept. 2015 65.2 91.8
Okt. 2015 66 88.6
Nov.2015 64.8 89.6
Des. 2015 54.8 89.4
Jan. 2016 45 78.4
Feb. 2016 47.2 69.8
Mars.2016 54.6 61.5
Apr. 2016 57.4 58.4
Mai 2016 63.4 57.8
Jun. 2016 67.6 60.8
Jul. 2016 63.8 67.9
Aug. 2016 62.5 64.5
Sept. 2016 63.5 57
Okt. 2016 67.8 56.6
Nov.2016 63.7 70.7
Des. 2016 75.4 82
Jan. 2017 75.7 78.2
Feb. 2017 74.8 89.1
Mar. 2017 72.8 89.8
Apr. 2017 74.5 72.4
Mai 2017 70.9 73.2
Jun. 2017 64.2 73.7
Jul. 2017 64.8 66.7
Aug. 2017 66 66.2
Sept. 2017 70.6 70.7
Okt. 2017 74 82
Nov.2017 82.4 82.3
Des. 2017 85.4 92.7
Jan. 2018 88.4 102.4
Feb. 2018 82.1 89.8

Fortsatt prisvekst på metaller

Prisutviklingen i metallindustrien har vært preget av økende priser siden sommeren 2016. Fra januar til februar økte prisene med ytterligere 3,1 prosent. Det var prisoppgang på jern og stål samt flere ikke-jernholdige metaller som sto bak prisoppgangen i industrien. Prisen på aluminium, Norges viktigste eksportmetall, falt derimot fra januar til februar.

Figur 2. Prisindekser. 2014=100

Metallindustri Aluminium
Jan. 2014 91.9 90.7
Feb. 2014 92.7 88.4
Mar. 2014 92.5 87
Apr. 2014 94.8 91.3
Mai 2014 95.6 88.2
Jun. 2014 98.8 94
Jul. 2014 101.8 102.4
Aug. 2014 102.4 106.9
Sept. 2014 104.9 107.3
Okt. 2014 105.1 108.3
Nov.2014 107.7 118.8
Des. 2014 111.8 116.8
Jan. 2015 115.6 118.8
Feb. 2015 114.5 118.6
Mar. 2015 117.3 120.9
Apr. 2015 114 120.9
Mai 2015 112.4 118.3
Jun. 2015 112 114.7
Jul. 2015 109.5 115.8
Aug. 2015 106.4 118.1
Sept. 2015 105.8 118.3
Okt. 2015 105.3 116.6
Nov.2015 104.6 114.9
Des. 2015 102.4 117.4
Jan. 2016 101.1 117.1
Feb. 2016 99.8 113.9
Mars.2016 99.5 114.1
Apr. 2016 98.1 108.2
Mai 2016 98.7 107
Jun. 2016 98.7 107.9
Jul. 2016 102.7 109.5
Aug. 2016 106.2 111.4
Sept. 2016 104.6 108.6
Okt. 2016 103 107.7
Nov.2016 105.6 113.4
Des. 2016 108.6 119.3
Jan. 2017 110.9 113.6
Feb. 2017 115.9 114.1
Mar. 2017 118.5 121.6
Apr. 2017 121.5 122.5
Mai 2017 122.3 120
Jun. 2017 121 115.4
Jul. 2017 121 113
Aug. 2017 121.3 115.9
Sept. 2017 123.2 116
Okt. 2017 121.3 122.7
Nov.2017 128.3 131.8
Des. 2017 129.8 126.7
Jan. 2018 130.4 122.6
Feb. 2018 134.5 121.3

Det skjer spennende ting i metallindustrien i disse dager. 1.mars har USA varslet om innføring av importtoll på stål og aluminium. Dersom dette lovforslaget blir vedtatt kan det påvirke metallprisene på verdensmarkedet. Til tross for at USA ikke er blant de viktigste handelspartnere vi har når det kommer til eksport av aluminium og stål, vil også de norske produsentene bli påvirket gjennom prisene på verdensmarkedet. De viktigste landene for eksport av aluminium er Tyskland, Nederland, Polen og Spania. Mer informasjon om hvor Norge eksporterer aluminium og stål til finnes i statistikken Utenrikshandel med varer.

 

 

Kontakt