Gassprisen trakk ned PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) falt fra juni til juli. Det var femte måned på rad med nedgang. Denne gangen var det et fall i prisene på naturgass som var viktigste bidragsyter.

Prisene på naturgass falt med over 9 prosent, viser SSBs produsentprisindeks. Gassprisene ledet dermed an i en samlet prisnedgang for gruppen utvinning av råolje og naturgass. Prisutviklingen på naturgass er i stor grad knyttet til sesong. Når det er lave temperaturer i Europa, øker typisk etterspørselen og dermed også prisene. Dermed er lavere gasspriser om sommeren ikke uvanlig. For øvrig gikk prisen på råolje noe opp fra juni til juli.

Nedadgående prisutvikling på utvinningstjenester

Fra juli i fjor til juli i år har prisene på tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning falt med over 20 prosent. Dette var med på å motvirke oppgangen i tolvmånedersendringen i PPI totalt. Prisene på utvinningstjenester har stort sett vært nedadgående i nesten to år. Dette følger, med en del tidsetterslep, fallet i oljeprisen fra høsten 2014. Redusert etterspørsel etter utvinningstjenester over tid har blant annet ført til at rigger og båter har ligget i opplag. Dette har igjen bidratt til å trekke ned prisene ved nye kontraktinngåelser.

Figur 1. Prisindekser. 2014=100

Utvinningstjenster Industri totalt
Jan. 2014 98.89 99.92
Feb. 2014 99.38 99.93
Mars 2014 99.52 99.39
April 2014 99.83 99.47
Mai 2014 99.5 99.54
Juni 2014 98.12 100.09
Juli 2014 101.14 100.7
Aug. 2014 100.25 101.15
Sept. 2014 99.08 100.56
Okt. 2014 100.8 100.31
Nov. 2014 101.38 99.95
Des. 2014 102.13 99
Jan. 2015 102.97 97.5
Feb. 2015 101.39 98.36
Mars 2015 102.56 99.11
April 2015 102.04 99.36
Mai 2015 99.09 99.51
Juni 2015 98.97 99.65
Juli 2015 98.73 99.75
Aug. 2015 99.21 98.61
Sept. 2015 99.49 97.42
Okt. 2015 99.29 97.83
Nov. 2015 99.74 98.41
Des. 2015 99.95 97.4
Jan. 2016 96.92 96.11
Feb. 2016 96.69 95.44
Mars 2016 96.84 95.66
April 2016 96.47 96.41
Mai 2016 96.38 97.81
Juni 2016 94.52 98.95
Juli 2016 90.09 100.25
Aug. 2016 90.16 99.09
Sept. 2016 86.89 98.61
Okt. 2016 81.87 99.11
Nov. 2016 79.92 99.94
Des. 2016 80.02 100.64
Jan. 2017 77.21 102.64
Feb. 2017 78.46 104.55
Mars 2017 74.41 104.03
April 2017 75.04 104.33
Mai 2017 74.06 104.2
Juni 2017 70.79 103.52
Juli 2017 71.26 102.95

Kontakt