Prisfall på energi

Publisert:

Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

Figur 1. Prisindekser. 2013=100

Energivarer PPI totalt
Jan. 2013 98.05 98.3
Feb. 2013 99.04 98.84
Mars 2013 99.98 99.73
April 2013 100.49 99.98
Mai 2013 96.31 97.77
Juni 2013 96.3 97.63
Juli 2013 100.1 100
Aug. 2013 101.17 100.98
Sept. 2013 102.17 101.45
Okt. 2013 100.66 100.87
Nov. 2013 101.53 101.41
Des. 2013 104.19 103.03
Jan. 2014 104.15 103.46
Feb. 2014 102.76 102.75
Mars 2014 97.37 99.81
April 2014 96.23 99.31
Mai 2014 94.53 98.43
Juni 2014 95.31 98.84
Juli 2014 93.55 98.32
Aug. 2014 91.84 97.63
Sept. 2014 91.57 97.62
Okt. 2014 90.98 97.43
Nov. 2014 85.46 94.73
Des. 2014 84.95 94.94
Jan. 2015 76.49 90.62
Feb. 2015 79.76 92.55
Mars 2015 82.12 93.76
April 2015 82.43 93.78
Mai 2015 82.65 93.73
Juni 2015 83.1 94.01
Juli 2015 79.14 91.84
Aug. 2015 72.17 87.9
Sept. 2015 71.91 87.73
Okt. 2015 72.82 88.24
Nov. 2015 72.8 88.61
Des. 2015 65.91 84.65
Jan. 2016 59.68 80.87
Feb. 2016 55.99 78.75
Mars 2016 57.68 79.74
April 2016 58.81 80.35
Mai 2016 62.44 82.55
Juni 2016 66.52 84.88
Juli 2016 67 85.23
Aug. 2016 64.42 83.73
Sept. 2016 62.92 82.42
Okt. 2016 66.59 84.25
Nov. 2016 70.18 86.36
Des. 2016 77.42 90.8
Jan. 2017 77.78 91.09
Feb. 2017 81.66 93.56
Mars 2017 79.7 92.59
April 2017 75.24 90.66
Mai 2017 73.3 89.91
Juni 2017 69.2 87.62

Råoljeprisen Brent Blend målt i norske kroner falt med om lag 9,5 prosent, i følge statistikken Produsentprisindeksen. Det var det største prisfallet vi har sett siden januar 2016 da det ble kjent at USA har opphevet en gammel lov om eksportforbud av olje. Gjennomsnittsprisen for juni 2017 var på ca 400 kroner fatet noe som tilsvarer en pris på ca 47 i amerikanske dollar. Høy produksjon av skiferolje i USA var hovedårsaken til prisnedgangen. Til tross for at medlemslandene i OPEC i mai ble enig om å forlenge produksjonskuttet fra november 2016, klarte ikke OPEC å holde følge med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller opp lagre og dekker den globale etterspørselen etter olje.

Snøsmeltingen bidrar til lavere elektrisitetspriser

Prisene på elektrisitet falt med 8,3 prosent fra mai til juni. Høyt tilsig til norske vannmagasiner som følge av snøsmeltingen og lavere forbruk var blant årsaker til prisnedgangen. De norske prisene blir også påvirket av strømsituasjon og priser i andre land som handler via Nord Pool. Høy vindkraftproduksjon, blant annet i Sverige og Danmark, bidro til nedgangen i de norske prisene i ukene 23 og 24. Samtidig var det en oppgang i de tyske prisene som følge av hetebølge og økte kjølebehov som ga noe oppgang i de norske prisene i uke 25.

Kontakt