436816_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436816
statistikk
2021-04-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2021

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2019Mars 2020Mars 2021Mars 2020Mars 2021
1Tiltak i samband med koronapandemien førar til at staten betalar tilbake meir enn dei får inn i petroleumsskatt. Dette gjer at talet for 2021 blir negativt.
I alt2702712600,6-4,2
Skatt til kommuneforvaltninga5960641,67,8
Skatt til staten8688902,41,5
Skatt på utvinning av petroleum12216-3-25,2-118,1
Innbetalingar til folketrygda1031071094,01,7