436816_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436816_tabell
statistikk
2021-04-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2021

Innhald