436587_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436587
statistikk
2021-01-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2018Desember 2019Desember 2020Desember 2019Desember 2020
I alt8779448587,6-9,1
Skatt til kommuneforvaltninga1962052034,8-1,0
Skatt til staten2552742977,48,4
Skatt på utvinning av petroleum1101342821,0-78,7
Innbetalingar til folketrygda3163313304,7-0,5