436587_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
436587_tabell
statistikk
2021-01-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2020

Innhald