397989_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397989
statistikk
2020-12-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapnovember 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
November 2018November 2019November 2020November 2019November 2020
I alt8499178578,1-6,5
Skatt til kommuneforvaltninga1942042014,8-1,1
Skatt til staten2532722927,77,4
Skatt på utvinning av petroleum871113628,7-67,8
Innbetalingar til folketrygda3153303284,7-0,5