397989_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397989_tabell
statistikk
2020-12-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapnovember 2020

Innhald